Инструкция за употреба на текстилните захватни устройства

1. Основни сведения.

1.1 Текстилните захватни устройства на служат за захващане на товара и закрепването му към куката на подемното устройство. Подемните ленти и рингови колани на SpanSet отговарят на изискванията на DIN, EN и ISO 9002 и са сертифицирани от неутрални оторизирани лаборатории TüF, BG Prüfzentrum и др. Имат разрешение за употреба от Държавната агенция за стандартизация и метрология - Главна дирекция за държавен технически надзор.

1.2 Основен материал който се използва за направа на продуктите е полиестер (PES) и по-рядко полиамид (PA) – например когато се налага работа в алкално агресивна среда. Механичните и химични свойства са дадени в табл. №1.

Показател PES PA

Диелектрични свойства

Корозия

Киселиноустойчивост

Алкалоустойчивост

Точка на топене

Приложение в температурни интервали

непроводящ

няма

относително добра

относително лоша

около 260°

от – 40° С до + 100°С

непроводящ

няма

относително лоша

добра

С 218° – 245°C

от – 40°C до + 100°C

Устойчивостта на полиестера към киселини и основи е дадена на фиг. 1. �?майки предвид характеристиките от фиг. 1 при използване на подемни ленти в агресивна среда трябва да бъдат уточнени: вида на химикала, неговата концентрация, температура и продължителност на въздействие, фиг. 2.

Устойчивост на полиестера към киселини и основи

1.3 Към всяка подемна лента, както и към всеки рингов колан е прикрепен етикет на който са дадени сведения за: товароподемността, стандарта на който отговаря изделието, производител, материал от който е направен, изходящ номер, както и максимално допустимите товари в зависимост от начина за захващане или окачване. Всички указания дадени на този етикет трябва да се спазват. Освен това цветът на етикета допълнително дава информация за материала от който е направено изделието: син – полиестер, зелен – полиамид, кафяв – полипропилен.

1.4 Съгласно DIN и EN номиналната товароподемност се маркира с цветове. С тях са оцветени изцяло всички изделия, което дава възможност отдалеч и без усилие да се разпознае товароподемността на всеки колан. На номиналните значения на товароподемността съответстват следните цветове: 1000 кг. – виолетов; 2000 кг. – зелен; 3000 кг – жълт; 4000 кг – сив; 5000 кг. – червен; 6000 кг.- кафяв; 8000 кг. – син. Всички товароподемности над 10000 кг. са оцветени в оранжев цвят. Всички промеждутъчни величини се маркират в друг цвят (при фирмата SpanSet в масленозелен). Белите, необработени подемни ленти не се допускат.

2. Техника на окачването. Технически правила.

2.1. Номинална товароподемност. Това е допустимият товар който може да бъде окачен непосредствено или най-голямата маса (в кг. или т.), която може да бъде окачена към подемната лента или рингов колан по типа окачване “непосредствено-право”.

2.2 Товароподемност – WLL Товароподемността – WLL, зависи от вида и начина на окачването. Тя се определя от формулата: WLL = номиналната товароподемност х А, където А е фактор на окачването. Значенията на А са дадени в �?зтеглане на PDF таблица за товароподемност (PDF, 300kb).

2.3 Ако в процеса на експлоатация се наложи да се свържат два или повече колана, това може да стане само с помощта на стоманени свързващи елементи (например куката Joker на същата фирма). Забранено е подемните ленти и ринговите колани да бъдат връзвани на възел или да бъдат удължавани един с друг чрез връзване (фиг. 4).

Фиг.4 - свързване на колани

3. Подбор на средствата за захващане и подем на товари.

3.1. Подемните ленти и ринговите колани, които не са защитени с PU покритие не е препоръчително да обхващат остри ръбове и грапави предмети. Това може да стане като се използват шлаухи, ъгли или други приспособления (фиг. 5).

Фиг.5 - използване на �?лаухи

3.2. При използване на подемни ленти цялата широчина на лентата трябва да приляга към товара. В противен случай се снижава товароподемността. Това се избягва като се използват траверси или рингови колани (фиг. 6).

�?зползване на подемни ленти

3.3. Подемните ленти и ринговите колани никога не трябва да се надяват на куката на крана ако не са сигурно закрепени и има опасност от приплъзване (фиг. 7).

подемни ленти

На куката на крана (на товара) никога не трябва да лежат няколко подемни ленти или рингови колни един върху друг, защото намиращите се отдолу примки се смачкват или увреждат (фиг. 8). Скъсяването на ринговите колани и настройката на тяхната дължина се извършва със специални проспособления (фиг. 9)

окачване на куки

3.4. При окачването на подемните ленти към куката на подемния кран трябва да се следи ъгълът на разтваряне на ухото да не превишава 20°, тъй-като в противен случай може да се разкъса неговият шев. Дължината на ухото L2 =широчината на куката b х 4 (фиг. 10).

Норми при размерите на ухото на подемна лента

4. Ремонт и извеждане от експлоатация.

Ринговите колани и подемните ленти подлежат на ремонт в следните случаи:
4.1. Рингови колани: когато ядрото от носещи нишки не е повредено, а е повредено само шланговото покритие. При това ринговият колан трябва да има етикет или ако няма, или е невъзможно той да се прочете, да е ясно кой е производителят.

4.2. Подемни ленти: когато напречното сечение на тъканта е повредено на по-малко от 10%, или е повредено само подсилването на ухото (примката). Подемната лента също трябва да има етикет или ако няма, или е невъзможно да се прочете, да е ясно кой е производителят.

Ринговите колани и подемните ленти се извеждат от експлоатация при следните случаи:

4.3.Рингови колани: ако са повредени вътрешните носещи нишки, повредата е резултат от висока температура (например пръски от разтопен метал), от въздействието на агресивни течности или производителят е неизвестен (фиг.11).

Повреди на рингови колани

4.4. Подемни ленти: повредено е повече от 10% от напречното сечение, повреден е главният шев, повредена е примката (ухото), а не само нейното подсилване, повредата е резултат от висока температура (например пръски от разтопен метал), от въздействието на агресивни течности, или производителят е неизвестен (фиг. 12).

Повреди на подемни ленти