Да работим ПРОФИ-сионално

Над 30% от трудовите злополуки са в строителството

Важно правило за избягване на риска:
Разстоянието до земята трябва така да се изчисли, че да се избегне удар при паданеИмайте предвид, че при работа на повече от 1m за индустрията, 2 m за ръчни ремонтни дейности и 3 m за работа по покриви следва задължително да се използват ЛПС. Разстоянието до земята трябва така да се изчисли, че да се избегне удар при падане.  За това се изчисляват дължината на свързващото въже, дължината на парашутното устройство и ръста на работника плюс резерва.

Устройство за спускане в �?ахтиСпускането в шахти се осъществява само с едно осигурително средство, което в идеалния случай разполага с вградено устройство за изтегляне на работника при инцидент.

Личните предпазни средства се прикрепват само към здрави точки за захващане. Ако такива липсват, те следва да бъдат направени.

Препоръчва се употребата на сбруя с предна и задна захватна точка. Така не само се разширява полето на приложение, но се улеснява  и спасителния процес.