Легенда за цветовете

Според действащото европейско законодателство, всяко подемно средство трябва да бъде с цвят, съответстващ на неговата товароносимост. Така се гарантира лесното разпознаване на максимално допустимото натоварване. Дори ако самият колан е захабен или етикетът му е зацапан, може винаги да се познае неговата товароносимост. Употребата на бели, необработени ленти е абсолютно забранена. Европейският цветови код за всички текстилни подмени средства е следният:

Товароносимост
[kg]
Цветови код според евронормите
500
маслено зелен
1000
виолетов
2000
зелен
3000
жълт
4000
сив
5000
червен
6000
кафяв
8000
син
10000 и нагоре
оранжев